Usługi projektowo-wdrożeniowe

Projekt

Projekt

     Od początku naszej działalności świadczymy usługi projektowo-wdrożeniowe realizując pomysły naszych klientów.

   Proces ten może przebiegać według ścisłych założeń autorów projektu jak również z twórczym udziałem naszych pracowników, których doświadczenie, wiedza i umiejętności nie rzadko pozwalają zoptymalizować przyszłą produkcję.

Wdrożenie

     Wdrożenie do seryjnej produkcji realizujemy na podstawie plików programów do projektowania typowych dla branży meblarskiej, rysunków technicznych a nawet poglądowych szkiców.

   Realizacja możliwa jest również na podstawie fizycznie dostarczonego wzoru, który w procesie digitalizacji przenosimy na postać cyfrową.

Projekt 1 e1678632881359
TD 29 58

Forma

     Kolejnym etapem pracy nad nowym produktem jest budowa formy. Jest to proces wieloetapowy, w którym wykorzystujemy maszyny sterowane numerycznie i obróbkę ręczną.

   W zależności od planowanej skali produkcji proponujemy wykonanie formy drewnianej bądź, bardziej trwałej, aluminiowej.

Produkt

     Po przygotowaniu i zainstalowaniu formy następuje wykonanie partii próbnych.

   Następnie przeprowadzana jest wnikliwa kontrola jakości, która sprawdza zgodność elementów z dokumentacją techniczną bądź dostarczonym wzorem.

   Ostatnim etapem procesu tworzenia nowego produktu jest przesłanie wykonanego wzoru do zleceniodawcy celem ostatecznej weryfikacji. Jeśli ta zakończy się akceptacją możemy rozpocząć seryjną produkcję!

PRODUKT e1678632936624
Scroll to Top